"Effectieve actie kan alleen bereikt worden door samen te werken" Edmund Burke